• 198 ұпай

ДОСТАРЫМ

16 дос

  МЕНІҢ СЫЙЛЫҚТАРЫМ

  1 сыйлық

  БІРЛЕСТІКТЕР

  состою в сообществах

  ОЙЫНДАР

  нет игр


  сізді каталогта көптеген қызықты ойындар күтіп тұр.
  • 0
   GYLZIRA ZHASYLAN
  • 0
   bakyt degen+
  • 0
   MIN BALA XOR+++++
  • 0
   Jolaushilar+
  • Гүлайым Ермекбайқызы


   МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ


   «Жас Ұлан» ұйымының мақсаты:
   Өскелең жас ұрпақтың бойында патриоттық, білім мен өзін-өзі жетілдіруге
   деген құштарлық, беріктік, Отан тарихына, Тәуелсіз Қазақстанның бүгіні мен болашағына деген жауапкершілікті қалыптастыру.
   «Жас Ұлан» ұйымының міндеттері:
   Қазақстан халқының тілін, мәдениетін, тарихын білу негізінде өскелең жас
   ұрпақтың бойында рухани-адамгершілік әлеуетті қалыптастыру;
   Балалар мен жасөспірімдердің азаматтық белсенділігі мен саналылығын
   арттыру;
   Танымдық жұмыстарды ынталандыру;
   Балалар мен жасөспірімдердің зияткерлік, шығармашылық және әлеуметтік
   дамуы үшін қолайлы жағдай жасау;
   Жауапкершілік пен еңбексүйгіштікті қалыптастыруға, көшбасшылық және
   ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытуға бағытталған баланың жеке тұлғалық
   қасиеттерін дамыту.


   ҚЫЗМЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАЛАРЫ

   «Жас Ұлан»ұйымының атқаратын қызметі:
   - Тәрбиелік;
   - Танымдық;
   - Коммуникативтік;
   - Әлеуметтік;
   - Ақпараттық;
   - Шығармашылық.
   «Жас Ұлан» ұйымының қызмет қағидалары:
   Азаматтық сана-сезім және жалпы адами құндылықтардың басымдылығы;
   Еріктілік және қол жетімділік;
   Ұрпақтар сабақтастығы мен «Жас Ұлан» ұйымының дәстүрлерін сақтау;
   Ұйымның негізгі мақсаты мен міндетін жүзеге асырудағы ересектер мен
   балалардың бірлігі;
   Қызметтің патриоттық, толеранттық, рухани-адамгершілік бағыты.
   Ұйымдастыру жұмыстары

   № Атқарылатын іс-шаралар Орындалу мерзімі Орындалу жауапкершілігі
   1. «Жас ұлан», «Жас қыран» балалар ұйымдарының жоспарын жасап, бекіту. Қыркүйек «Жас ұлан», «Жас қыран» балалар ұйымдарының отырысында
   2. «Жас ұлан», «Жас қыран» балалар ұйымдарының белсенділерін тағайындау, атрибутикамен таныстыру. Қыркүйек Мектептегі ұйымның отырысында
   3. Мектептегі жас ұлан мүше лерін баспасөзге жазылуды ұйымдастыру. Қыркүйек-Қараша Тәлімгер
   4. Тәжірибе алмасу, үйрену мақсатында семинар өткізу.
   Үнемі Тәлімгерлер, ұйым мүшелері
   5. Шығармашылық жұмыстар ды тереңдету, ақпарат құрал дарын игеру мақсатында мектепаралық сайыстар, байқаулар ұйымдастыру. Даталы күндерде Тәлімгерлер, ұйым мүшелері
   6. Облыстық, аудандық, қала лық «Жас ұлан» ұйымының үйлестірушілерін тағайын дау, «Жас ұлан» ұйымының орталық штабтарын құру . Қыркүйек, қазан «Жас ұлан» ұйымының отырысында
   7. Облыстық «Сыр ұланы» газетімен тығыз байланыс жасап,облыстық «Мың бала» сайтында материалдар жариялау,республикалық
   «жас ұлан .kz» әлеуметтік желімен жұмыс жасау. Үнемі Тәлімгерлер, ұйым мүшелері


   «Жас ұлан» ұйымының жұмыс жоспары

   № Атқарылатын
   іс-шаралар Орындалу мерзімі Орындалу жауапкершілігі
   1. «Ел ертеңі –жас ұлан!» Мектептерде жиындар, отырыс тар өткізу. Жас ұлан мүшелерін ұйымдастырылған шараларға қатыстырып отыру. Үнемі
   2. Тәлімгер мектебі. Тәлімгер отырысын ұйымдасты ру. Озық тәжірибені насихаттап, тәжірибе алмасу.Жас мамандар ға көмек беру. Үнемі
   3. «Жадыңда жүрсін , Жасұлан». Ұйым мүшелерінің мінберін ұйымдастыру. Үнемі
   4. Акциялар , операциялар. Ұйым мүшелерінің ізденісі, ұрпақтар сабақтастығы. Тарихи-мәдени ескерткіштерді зерттеп, қорғауға алу. Үнемі
   5. Туған өлке-тұнған шежіре. Табиғатты аялау. Экологиялық тәрибені насихаттау. Қоршаған ортаны қорғау жұмыстары. Үнемі
   6. Қайырымдылық қадамы. Қайырымдылық шаралар ұйым дастыру. Қарттарға көмектесіп достарына қол ұшын созу. Акцияларға қатысып, үлкенге құрмет. Кішіге ізет көрсету. Үнемі
   7. Ашық пікір алаңы. Жиындар, отырыстар, пікірталас тар ұйымдастыру. Қатардағы достарға жақсы істерді насихаттап, үлгі ету. Теріс тәрбиеден бойын аулақ қылуға ықпал ету. Үнемі
   8. «Жас ұланның жарқын жолы.»
   « Шарықта жас қыран!» Қалалық, мектепішілік шараларға белсене араласу. Мерекелік даталарға байланысты шаралар ұйымдастыру. Мерекелі даталарда
   9. «Он-лайн» конферен циялар ұйымдастыру Облыстық оқу орталығы,
   «Жасұлан»ұйымы Жылына 2 рет
   10. «Балалар әлеміндегі игі істер» жобасын іске асыру.(Қайырымдылық, мейірімділік, тазалық акцияларын іске асыру) Облыстық оқу орталығы,
   «Жасұлан»ұйымы Үнемі
   11. Республикалық «Жаңа леп» балалар мен жас өспірімдерге арналған әндер байқауына бала лар әндерін жинақтау.
   Талантты композиторлар, ақын дар мен балалар әндерінің автор ларын табу, отандық ең үздік балалар ән жинағын шығару мақсатында оларға қолдау көрсету. Қыркүйек
   12. Балалар арасында «Қазақстан 2050»
   бейнероликтер байқау ын ұйымдастыру «Қазақстан 2050» идеясын балалардың шығармашылық потенциалын дамыта отырып насихаттау Қазан
   11 Ұлтжандылық пен патриотизм идеялары. Жастарды ұлтжандылыққа баулу , патриоттық сананы қалыптастыру шарарларын ұйымдастыру.(Семинар) Қазан
   12 Атамұрам – асыл қазынам»
   Ұлттық ойындар арқылы балалар мен жасөспірімдердің тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру, дамыту, патриоттық, интеллек туалдық, адамгершілік, рухани тәрбие беру. Қараша
   13 «Ел рәміздері –менің мақтанышым» Балалар мен жастарға арналған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерінің тарихы туралы үздік шығармалардың рес публикалық танымдық-зерттеу лер байқауын ұйымдастыру. Желтоқсан
   14 Өзін-өзі басқару-өзіз-өзі тәрбиелеудің мәде ниетінің баспалдағы. Балалардың бойында өзін-өзі тану мәдениеті мен өзін-өзі тәрбиелеу шарттарын қалып тастыру.(Семинар практикум) Қаңтар
   15 Қазақ этнопедагоги касы арқылы әлеумет тенген тұлға тәрбиесін дамыту. Балалардың бойында қазақ этнопедагогикасы арқылы әлеуметтенген тұлға тәрбиесін дамыту.(Шеберлік сыныбы) Ақпан
   16 «Ақ қауырсын» кітапқұмарлар клубының тұрақты оқырмандардың «Бала би» байқауы
   Халқымыздың рухани бай қазы насын бүгінгі ұрпаққа жеткізу. Зиянды әдеттерден бас тартқызу мақсатында балаларды кітап оқуға шақыру. Наурыз
   17 «Жасұландардың жеті жұлдызы »облыстық жас өнерпаздар байқауы Жеті бағытта (би, ән, мүшайра, жобалар байқауы, ерекше қасиет ке иесі, т.б )ұйымдастырылатын байқауыда талантты балаларды анықтау Сәуір
   18 «Жас ұлан көктемі»
   Жас дарынды, өнерлі жас ұландардың жаңа қырларынан көрінуіне жағдай жасау, қолдау көрсету. Мереке сыйлау Мамыр
   19 Балаларды Отансүйгіш
   тікке тәрбиелеудің тәлімдік ілмідері. Балалардың бойында ұлтжанды лық , отансүйгіштік қасиеттерді қалыптастыру шараларын ұйымдастыру. (Кеңес) Үнемі   Мәдени-шаралар жоспары

   № Жұмыстың мазмұны Мақсаты Мерзімі
   1 «Қазақстанның экология лық мәселелерін шешу жолдары» тақырыбында шығармалар байқауы.
   Балалардың экологиялық мәдениетін көтере отырып,экологиялық білімдерін жетілдіру. Қыркүйек
   2 «Жасыл әлем» көрме Балаларға экологиялық білімдері арқылы экологиялық мәселелерді шешуді көрсету,экологиялық мәдениеттерін жетілдіру. Қазан
   3 «Айналайын» Мүмкіндігі шектеулі және арнайы интернаттағы балаларға қамқорлық акцияларын ұйымдастыру. Қараша

   4 «Жасұлан-кемел келешек»салтанатты қабылдау. Мектептер арасында ұйым мүшелерінің белсенділерін белгілі даталарда
   Жыл бойы
   5 «Біз Жасұлан-Елбасы ның тірегі, Еліміздің жүрегі»1 желтоқсан Қазақстан Республикасы ның бірінші президенті күніне орай массалық (көпшілік)флешмоб Елбасымыздың көрегендігі, білімпаз дығының арқасында еліміз өсіп, өніп келе жатқанын, елбасының әр ісі елінің әрбір азаматына үлгі, өнеге екенін дәріптеу мақсатында көпшілік флешмоб ұйымдастыру Желтоқсан
   6 «Тәуелсіз елдің ұрпағымыз» 16 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай облыстық мерекелік шара
   Жас ұрпақтың бойында патриотизм мен азаматтық жауапкершілікті қа лыптастырып, Отанға деген сүйіс пеншілік сезімі мен Қазақстанның тарихы мен мәдениетіне деген қызы ғушылығын арттыру, сондай-ақ, балалардың көркем шығармашылы ғын дамыту мен кеңінен насихаттау . Желтоқсан
   7 «Өркен» экожобасы Экологиялық тәрибені насихаттау. Қоршаған ортаны қорғау жұмыстары Жыл бойы

   8 Тәуелсіз ел тірегі !» салтанатты қабылдау. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында салтанатты қабылдау рәсімі. Желтоқсан
   9 Достарым-байлығым Балалар Үйіне қайырымдылық акциясын ұйымдастыру. Қаңтар
   10 «Тәлімі мол тәлімгер» байқау Озат тәлімгерлерді анықтау,оларды көпшілікке таныстыру, озат тәжірибелерін насихаттау. Ақпан
   11
   Қанатты достар мерекесі Тазалық акцияларын қатысу. Табиғатқа жанашырлықпен қарап, экологиялық шараларға қатысу. Наурыз


   12 «Жас ұлан- чемпион» жас спортшылар мен кездесу кеші. Жас ұландықтар арасындағы спортта дарынды балаларды достарына үлгі ету. Сәуір
   13 Ұланымыз ұлы елдің Жасұландықтардың » ІІ облыстық слеті Жасұландарды біріктіріп, ұйым аясына шоғырландыру, оқушылардың өзара қарым-қатынасын нығайтуға мүмкіндік жасау, жаңа ойлармен бөлісу.Жастарды ұлтжандылыққа баулып, тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға және дамытуға, интеллектуалдық, адамгершілік, рухани тәрбиелеу. Сәуір
   14 Салауаттылық-сәніміз Спорттық-сауықтыру шараларына қатысу. Жыл бойы
   15 Ғани ғұмыр жаңғырып, тарихта қалған мәңгілік» Ғани Мұратбаевты кеңінен таныту мақсатында, жастарға үлгі ретінде тәрбиелік маңызы зор шара өткізу. Маусым
   16 Туған күніңмен, Жасұлан! Қорытынды есеп, салтанатты жиын. Мамыр   Мектептегі «Жас ұлан» ұйымында жүргізілетін жұмыс жоспары

   № Атқарылатын жұмыстар
   Мазмұны Қатысушылар Уақыты Жауапты
   1. «Жас ұлан», «Жас қыран»ұйымының белсенділерін тағайындау.Ұйымның
   атрибукасымен таныстыру. «Жас ұлан» ұймының жарғысымен таныстыру. «Жас ұлан» мүшелері қыркүйек Тәлімгер, ұйым мүшелері
   2. «Жас ұлан» ұйымының отырысы
   1) міндеттерін оқыту
   2) қоғамдық тапсырмаларды бекіту «Жас ұлан» ұйымы мүшелерінің алдағы уақытта атқаратын жұмыстарын талдау «Жас ұлан» ұйымының мүшелері
   қыркүйек

   Тәлімгер, ұйым мүшелері
   3. «Қайырымдылық қол көмегін жасайық» тобын құру, мүше
   лерін сайлау, көмек қажет ететін кісілерге көмек жасау Қайырымдылық көмегін жасау «Жас ұлан» ұйымының
   мүшелері қыркүйек Тәлімгер, ұйым мүшелері
   4. «Жасыл желек жанға сая» мектепте тазалық, көркейту жұмысын жүргізу Мектеп ауласының таза болуына, көркейту – көгалдандыру жұмысына ат салысу 5-7 сынып
   Жас ұландары
   үнемі Тәлімгер, ұйым мүшелері
   5. «Қозғалыстың жас испекторлары» отрядын құру Жол қауіпсіздік ережелеріне жұмыстар жүргізу. 8 сынып
   Жас ұландары қыркүйек Тәлімгер, ұйым мүшелері
   6. « Ана тілім-асыл мұрам» Тілдер мерекесін өткізу:
   5-7 сынып мәнерлеп оқу кеші;
   8-9 сынып мерекелік кеш;
   10-11 сынып рефераттар дайындау. 5 – 10 сынып
   Жас ұландары қыркүйек Тәлімгер, ұйым мүшелері
   7. «Ұстаз үлгі өнеге ұлағатым» Мұғалімдер мерекесіне байланысты ардагер ұзтаздармен кездесу:
   5-7 сынып ашық хаттар жазу;
   8-9 сынып газет шығару;
   10-11 сынып концерттік бағдарлама дайындау. 5 – 11 сынып
   Жас ұландары қазан Тәлімгер, ұйым мүшелері
   8. «Қарттарым -асыл қазынам»
   Жалғызбасты қарттарға көмек акциясы Қайырымдылық акциясына қатысып, жалғызбасты қарттарға қол көмегін беру.
   9. «Жас ұлан- чемпион» жас спортшыларымен кездесу кеші Оқушыларды салауатты өмір салтына тәрбиелеу 5 – 11 сынып
   Жас ұландары қараша Тәлімгер, ұйым мүшелері
   10. «Жырым сенсің , Қызылорда!» Қала күніне арналған акция 5-7 сынып
   Жас ұландары қараша Тәлімгер, ұйым мүшелері
   11. Бақыт деген - денсаулық Ашық есік күні 5-7сынып
   Жас ұландары қараша Тәлімгер, ұйым мүшелері
   12. «Саламаттану –болашағыңды сәулелендіру» Денсаулық күніне байланысты акция өткізу 5 – 8 сынып
   Жас ұландары қараша Тәлімгер, ұйым мүшелері
   13. «Ұлы дала сазы» Қорқыт кесенесіне саяхат 7 сынып
   Жас ұландары қараша Тәлімгер, ұйым мүшелері
   14. «Біз әрдайым , жаныңдамыз!» Үйден оқитын балаларға қол ұшын беріп, көмек көрсету 8 – 9 сынып
   Жас ұландары желтоқсан Тәлімгер, ұйым мүшелері
   15. «Ойы терең, қаламы ұшқыр» Оқушылар мақалаларын баспасөз бетіне жариялау 2- 11 сынып
   Жас ұландары Үнемі Тәлімгер, ұйым мүшелері
   16. «Елімнің еркіндігі - тәуелсіздік» Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиын 5 -11 сынып Жас ұландары желтоқсан Тәлімгер, ұйым мүшелері

   17. «Жас өрт сөндірушілер» сайысы Оқушыларға сақтық шараларын үйрету. 6 сынып
   Жас ұландары желтоқсан Тәлімгер, ұйым мүшелері
   18. «Жасыл шырша шақырады» Мектепішілік жаңа жыл кешіне дайындық жұмыстарын ұйымдастыру:
   5-7 сынып ертеңгілік;
   8-9 сынып карнавал;
   10-11 сынып балмаскарад ұйымдастыру. 5 – 11 сынып
   Жас ұландары желтоқсан Тәлімгер, ұйым мүшелері

   19. «Сырдың сырлы әлемі» Қызылордалық ақын – жазушылармен кездесу кеші 5 – 11 сынып
   Жас ұландары қаңтар Тәлімгер, ұйым мүшелері
   20. «ХХІ – ғасыр көшбасшысы» Оқушылардың білім деңгейін анықтау мақсатында интеллектуальды ойын ұйымдастыру 5 – 7 сынып
   Жас ұландары Қаңтар Тәлімгер, ұйым мүшелері

   21. «Жас ақындар» мүшайрасы Мектеп ішіндегі жас ақындардың өлеңдерін оқытып, баспасөз бетіне үздік өлеңді жариялау 8 – 11 сынып
   Жас ұландары Ақпан Тәлімгер, ұйым мүшелері
   22. «Ана - өмір бастауы» Аналар мерекесіне дайындық жұмысын жүргізу. Сыныптар арасында сурет конкурсын, жыр оқу кештерін, салтанатты кештер ұйымдастыру 5 – 11 сынып
   Жас ұландары наурыз Тәлімгер, ұйым мүшелері
   23. «Табиғатты аяла да бағала» Мектеп ауласына көркейту көгалдандыру жұмыстарын жүргізуге ат салысу 5-11сынып
   Жас ұландары наурыз Тәлімгер, ұйым мүшелері
   24. «Қош келдіңдер , қанатты достар!» Құстар күнін атап өткізу 5 – 7 сынып
   Жас ұландары Сәуір Тәлімгер, ұйым мүшелері
   25. Қалалық «Қозғалыстың жас инспекторлары» сайысына қатысу Қалалық сайысқа топ жинақтап, қатыстыру 6 – 8 сынып
   Жас ұландары
   Сәуір Тәлімгер, ұйым мүшелері
   26. «Халықтар достығы» Халықтар бірлігі күніне арналған салтанатты жиын өткізу
   5 – 10 сынып
   Жас ұландары мамыр Тәлімгер, ұйым мүшелері
   27. «Ерлік – елдік қорғаны» Жеңіс күніне арналған салтанатты жиын:
   5-6 сынып мәнерлеп оқу кеші;7-8 сынып
   газет шығару;9 сынып концерттік бағдарла ма ұйымдастыру;10 сынып түрлі акциялар ұйымдастыру;11 сынып дөңгелек үстел. 5 – 11 сынып
   Жас ұландары Мамыр Тәлімгер, ұйым мүшелері «Жас ұлан» ұйымы
   28. «Ұланымыз –ұлы елдің» «Жас ұлан» ұйымына үздік оқушыларды салтанатты түрде қабылдау 5 – 7сынып
   Жас ұландары Мамыр Тәлімгер, ұйым мүшелері
   29. «Кітап -ақылшы досым !» Мектеп кітапханашысына көмек көрсету, кітаптарды түптеп, акцияға атсалысу 8 – 9 сынып
   Жас ұландары
   Мамыр Тәлімгер, ұйым мүшелері


   30.
   «Жас ұлан » ұйымының отырысы «Жас ұлан» ұйымының жыл бойы атқарған іс – шараларын талдап, жақсы жұмыс жасаған оқушыларды мектеп директорының мақтау қағазына ұсыну
   5 – 11 сынып
   Жас ұландары
   мамыр Тәлімгер, ұйым мүшелері

   31 «Сәбидің шат күлкісі» Жас ұландықтардың балалар Үйіндегі достарын құттықтауы. 5 – 10 сынып
   Жас ұландары Маусым Тәлімгер, ұйым мүшелері


   Мектептегі «Жас қыран» ұйымында жүргізілетін жұмыс жоспары

   № Атқарылатын жұмыстар Мазмұны Қатысушылар Уақыты Жауапты
   1 «Жас қыран» ұйымының жиыны . Жаңа ұйымның атрибутикасымен, жарғысымен таныстыру. Жаңа оқу жылындағы өзгерістермен таныстыру «Жас қыран »
   ұйымының
   мүшелері қыркүйек Тәлімгер, «Жас қыран» мүшелері

   2 «Жас қыран» ұйымының отырысы
   1)міндеттерін оқыту
   2) жылдық жоспармен таныстыру
   3)қоғамдық тапсырмаларды бекіту «Жас ұлан» ұйымының міндеттері мен алдағы уақытта атқаратын жұмыстарын талдау . «Жас қыран»
   ұйымының
   мүшелері қыркүйек Тәлімгер,«Жас қыран» мүшелері
   3 «Тілім менің тілегім, соғып тұрған жүрегім»
   (мәнерлеп оқу сайысы) Тілдер мерекесін өткізу «Жас қыран» ұйымының мүшелері қыркүйек Тәлімгер, «Жас қыран» мүшелері

   4 Қалдырған ізің мәңгілік Ұстаздарды мерекемен құттықтау «Жас қыран» ұйымының мүшелері қазан Тәлімгер,«Жас қыран» мүшелері
   5 Елдің болашағы- біз ! «Жас қыран» ұйымына оқушыларды қабылдау 1-4-сынып оқушыларын «Жас қыран» ұйымына салтанатты түрде қабылдау «Жас қыран» ұйым мүшелері қараша Тәлімгер, «Жас қыран» мүшелері

   7 «Дені сау ұрпақ-жарқын болашақ!» Денсаулық күніне байланысты спорттық эстафеталық сайыс «Жас қыран» ұйымының мүшелері қараша Тәлімгер,«Жас қыран» мүшелері
   8 «Тәуелсіздік –ел тілегі» Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиын. «Жас қыран» ұйымының мүшелері желтоқсан Тәлімгер, «Жас қыран» мүшелері

   9 Жасыл шырша шақырады. Жаңа жыл кешіне дайындық жұмыстарын жүргізу.
   «Жас қыран» ұйымының мүшелері желтоқсан Тәлімгер,«Жас қыран» мүшелері
   10 «Оқы, ойлан, іздеп тап» интеллектуалды сайыс Оқушылардың білім деңгейін анықтау мақсатында интеллектуалды ойын ұйымдастыру «Жас қыран» ұйымының мүшелері қаңтар Тәлімгер, «Жас қыран» мүшелері

   11 «Менің сүйікті кейіпкерім» Кітапқұмарлар отырысы «Жас қыран»
   ұйымының мүшелері ақпан Тәлімгер,«Жас қыран» мүшелері
   12 «Ана-өмірімнің шуағы»
   Аналарды мерекемен құттықтау. «Жас қыран» ұйымының мүшелері. наурыз Тәлімгер, «Жас қыран» мүшелері

   13 «Армысың, Әз Наурыз!» Наурыз мерекесіне арналған мерекелік бағдарлама. «Жас қыран» ұйымының мүшелері. наурыз Тәлімгер,«Жас қыран» мүшелері
   14 «Құстар - біздің досымыз» 1 сәуір –Құстар күніне орай сурет көрмесін ұйымдастыру «Жас қыран» ұйымының мүшелері Сәуір Тәлімгер, «Жас қыран» мүшелері

   15 «Ұлы ерлік –ұрпаққа үлгі » Жеңіс күніне арналған салтанатты
   жиын «Жас қыран» ұйымының мүшелері мамыр Тәлімгер,«Жас қыран» мүшелері
   16 «Ардақтаймыз ,біз жеңістің
   ерлерін! » Ұ.О.С-ның ардагерлерінің үйіне барып мерекемен құттықтау «Жас қыран» ұйымының мүшелері мамыр Тәлімгер, «Жас қыран» мүшелері

   17 «Жас қыран» ұйымының отырысы «Жас қыран» ұйымының жыл бойы атқарған іс шараларын талдап жақсы жұмыс жасаған оқушыларды мектеп директорының мақтау қағазына ұсыну «Жас қыран» ұйымының мүшелері мамыр Тәлімгер,«Жас қыран» мүшелері
   Маған ұнайды:
   13.09.2013, 11:29
   Предыдущие 6 комментариев
  • Гүлайым Ермекбайқызы
   Жаңа оқу жылдарыңызбен ,Жас ұландықтар! Жаңа істеріңіз жақсылыққа бастасын!
   Маған ұнайды:
   13.09.2013, 5:42
   Предыдущие 6 комментариев
  • Гүлайым Ермекбайқызы
   Көқ аспанда көкпенбек,
   Қазақстан жалауы,
   Тек емес ол тектен-тек,
   Елдің ашық қабағы!
   Рәміздер күні құтты болсын,қасиетті құндылығымызды ардақтайық,Жас ұландар!
   Маған ұнайды:
   04.06.2013, 14:55
   Предыдущие 6 комментариев
  • Гүлайым Ермекбайқызы
   «Сәбидің шат күлкісі » балаларды қорғау күніне арналған
   мерекенің сценарийі

   Өтетін орны: Балалар Үйінің ауласы
   Өтетін уақыты: 1 маусым сағат 10.00 2013 ж
   Мереке өтетін орын алдын-ала безендіріледі.Тәрбиеленушілер дөңгеленіп тұрады.
   1 жүргізуші: Қайырлы күн, құрметті қауым!
   Бүгін – былдырлаған тәтті тілімен, сыңғырлаған назды үнімен үйімізді базар ететін балаларымыздың мерекесі!
   Нұрмен келсін келер күн
   Бала – бағы бар елдің
   Балалардың күлкісі
   Көркі, сәні әлемнің!
   «Қазақ биі»
   2 жүргізуші:
   Бармысыңдар, балалар, бармысыңдар!
   Жазда келді, жайнаған гүлді шыңдар.
   Алдыменен алайық амандасып,
   Армысыңдар,бәрің де, армысыңдар!
   1 жүргізуші:
   Қайырлы күн!
   Жүрегінде жалын бар.
   Шырқар әсем әні бар,
   Сүйкімді нұр – сәні бар,
   Бойында ақыл, ары бар,
   Ізетті де, инабатты,
   Білгір де, талантты,
   Құттықтау сөз.
   «Аяулы ана» ән
   2 жүргізуші: Тәуелсіз еліміздің болашағы – балалар. Осы уақытқа дейін атқарылған істердің жалғастырушысы да, қоғамның тегершігін алға айналдыратын да солар болады. Елбасымыз өз сөзінде: «Біздің балаларымыздың тамаша келешегі бар,» - деп үлкен сенім білдіреді. Барлық жағдай жасалған. Елдің болашағы ретінде балалардың мүддесін ойлау, құқығын қорғау – иманды істің бірі. Бала – адамзат баласының болашағы, сондықтан балаға жасынан өнегелі тәлім – тәрбие беру керек.
   1 жүргізуші: 1949 жылы қараша айында өткен Халқаралық демократиялық әйелдер федерациясының арнайы сессиясында Халықаралық Балаларды қорғау күнін бекіту туралы шешім қабылданды.Қазіргі уақытта Балаларды қорғау күні барлық елдерде, барлық континенттерде, барша әлемде кең тойлануда.
   2 жүргізуші: Мынау таңғажайып әуенді өздерімен ілестіріп бізге кім келе жатыр, таныдыңдар ма, балалар?
   Балалар: Ханшайым (хормен)
   1 жүргізуші: Әрине, ертегінің басты кейіпкері ханшайым!
   Ханшайым:
   Қандай ғажайып әлем! (таң қалып қарайды)
   Біз қандай елге келдік, ақылшы періштем?
   Періште:
   Бұл «Балауса» балдырғандар елі.
   Бұл елде өте әдемі, ақылды, білімпаз, өнерпаз балалар тұрады.
   Ән: «Мамина улыбка»
   Ханшайым: Ой, қандай керемет бала, қандай өнерлі бала, қандай әдемі бала!
   Періште: Көрдің бе сүйікті ханша менің сізге жаңа ғана айтқанымшындыққа айналғандай. Мен сізге уәде беріп едім ғой, егер сіз тек әділдік пен адалдық жолында жүрсеңіз мен сіздің тілегіңізді орындаймын деп.
   Міне, мен өз уәдемде тұрдым.
   (Осы кезде Шайтан келеді)
   Шайтан: О – О мен сендерді іздеп бар әлемді шарладым ғой. Неге маған айтпай кетіп қалдыңдар а? Неге айтшы Ханшайым, мен де сенің досың едім ғой.
   Періште: Сен Ханшайымды азғырма. Ол тек әділдік пен адалдықты сүйеді. Сенімен дос болғысы келмейді, сен тек жаманшылыққа бастайсың.
   Шайтан: Иә, саған мен де Ханшайымның досымын.
   Өткенде өзеннен алтын балық ұстап алғанда Ханшайым оны аяп қайтадан өзенге жібере салғысы келді. Ал, мен болсам Ханшайымды үгіттеп 3 тілегіңді орындат дедім.
   1 – ші тілегің «Мен әлемдегі ең әдемі ханша болсам» деп айт дедім. Ол тілегі орындалды.
   2 – ші тілегің «Мен әлемдегі ең бай Ханшайым болсам» деп айт дедім. Ол тілегі де орындалды.
   3 – ші тілекті айтқалы жатқанда сен келіп киліктің Періште білесің бе, есіңе түсті ме?
   Періште: Иә, мен кешігіп қалдым. Әйтпесе 3 тілегін де әділдікпен адалдық тек ғана жақсылыққа арнатар едім. Тек соңғы тілекте ғана «Мен әлемдегі өте адал, мейірімді, өнерлі, білімпаз балалардың өмірін көріп өзім де солардан өнеге алғым келеді» деген тілек еді. Міне, сол тілек орындалып біз Ханшайым екеуміз балалар еліне келіп тұрмыз.

   Ханшайым:Сендергене болған, қойыңдар енді. Маған сөз беретін түрлерің жоқ қой. Маған Періштенің ақылы ұнады. Өйткені мен осы жасқа келгенше мынадай ғажайып елде болған емеспін. Сондықтан Шайтан сен бұл ғажайыпты бізбен бірге тамашала! Ойыңды сосын айтарсың.
   Шайтан: Құп! Мәртебелі Ханшайым Құзырыңа құлдық.
   Ханшайым: Құрметті әлемнің көркі де, сәні болған балаларымыз! Бүгінгі төл мерекелеріңіз құтты болсын! Болашақтарыңыз жарқын, аспандарың ашық, елімізді өркендетер келешектің кемеңгері болыңдар демекпіз.
   Періште: Құрметті Ханшайым, шайтанмен сөйлесеміз деп балалардың мерекесіне кеш қала жаздаппыз, міне, қонақтар да бізден бұрын келіпті, не тұрыс, Ханшайым, қонақтардың жылы лебізін тыңдап, балалардың әсем әуендері мен билерін жалғастырмаймыз ба?
   Ән:«Апатайым анашым»
   2 жүргізуші: Бүгін біздің ауламызда балалар мерекесі ерекше айшық өрнегімен аталып өтуде. Өмірдің бал-шекері балауса балғын балаларға жүрек жылуын жеткізуге ел ағалары келіп отыр.
   Келесі құттықтау лебіз
   1 жүргізуші: Құрметті балалар, біз ертегіден келген қонақтарымызға, әсіресе, мына шайтанға мейірімді, адал, білімді балалардың қандай болатындығын көрсетейікші. Қане, «Шаттық шеңберіне» тұра қалайық.
   «Шаттық шеңбері»
   2 жүргізуші: Рахмет, өнерің өрге жүзсін.
   1 жүргізуші: Ханшайым, сізге балауса балғындар еліндегі мереке ұнады ма?
   Ханшайым: Ия, бірақ, біздің елге қайтатын уақытымыз болды. Бізге рұқсат бересіңдер ме балалар? Менің достарым қайда?
   (Періште мен Шайтан келеді)
   1 жүргізуші: Жарайды, келіп бізбен бірге мерекені тойлағандарың үшін рахмет! Жолдарыңыз болсын!
   Ханшайым: Сіздің балаларыңыздан көп өнеге алдық. Мен енді тек бойыма жақсы қасиеттерді жинауға уәде беремін, осындай ғажайып әлеммен таныстырған Періште досыма көп рахмет.
   Періште: Достар, хош болыңдар кездескенше күн арайлы болсын!
   Шайтан: Мен де енді жақсы дос болуға уәде етемін, кешіріңдер мені
   (қоштасып үшеуі шығып кетеді)
   2 жүргізуші: Бар әлемде қуанышты бүгін той –
   Балаларды қоргау күні біліп қой!
   Тойға арнап кезектесіп бір – бірлеп
   Кел қосылып, ән шырқайық, би билеп!
   Күй :«Өрлеу»
   2 жүргізуші: Балалар үйінде бүгін той!
   Балаларды қорғау күні біліп қой
   Бейбітшілік әніміз
   Өнерліміз бәріміз
   Бізбен бірге бар әлем
   Қуанады балаша
   Қуанышқа бөленген
   Өмір қандай тамаша
   Гүлмен келсін келер күн
   Бала – бағы бар елдің
   Балалардың күлкісі
   Көркі, сәні елімнің.
   Маған ұнайды:
   04.06.2013, 14:53
   Предыдущие 6 комментариев
  • Гүлайым Ермекбайқызы
   Тақырыбы: «Бүгінгі бейбіт ұландар-ел қорғаны» салтанатты қабылдау рәсімі
   Зал тақырыпқа сай безендірілген .
   Өтетін орны: №140 мектеп
   Өтетін уақыты: 5.05.2013ж

   Жүргізуші: Бала деген – бақытыңның шегі,
   Бала деген – нұр әлемнің көгі
   Бала деген – тектілердің тегі
   Бала деген – бейбіт өмір лебі.
   Ән: «Бақытты –балалық шақ
   Фойеннің екі есігінен барабаншылар шығады. (барабаншылар шеруі)

   Президент: Жас ұлан , түзел! Тік тұр!
   ( рапорт тапсыру)

   -Жас Ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымы салтанатты жиынға дайын.Рапорт тапсырушы жас ұлан ұйымының президенті Бәймен Тілектес

   Жүргізуші :
   Барлық ұлтты бауырыңа басасың
   Көкте туым желбіреген аса тым
   Тарихымда өшпес дағы ізі бар ,
   Егеменді елім менің жасасын!

   Жас ұланның намысы мен бірлігінің символы , жас ұлан ұйымының – Туы кіргізілсін.

   Жүргізуші : Тамсандырған әнұраны ұйымның ,
   Сый секілді,бізге берген ғажап тым.
   Тектілігін кең әлемге танытып,
   Жырымыз бұл , ән ғып салар азатпын

   Жүргізуші:
   Туған елім – Қазақстан Отаным,
   Мақтанышпен атыңды әркез атадым.
   Тыныс алып дараланған саяңда,
   Болашақтың жарқын үнін қатамын

   Жүргізуші:
   Парызымыз – Ұлы Отанға адалдық
   Бойымызда бар өскендік балалық
   Барша Жанға үлгі өнеге боламыз
   Біз жас ұлан адалдықтан жаралдық

   Жүргізуші:
   Армысыздар , салтанатты жиынымызды қонақтары және Жас ұланшылар!

   Жүргзуші:
   Біз бүгін бейбіт өмірдің,
   Қамқор Отанның құшағында бақытты балалық күндерін кешігіп жүрген жас ұландарымыздың «Жас Қыран» ұйымының қатарына қабылдау салтанатының куәсі боламыз.

   «Жас Қыран» ұйымының арнайы төс белгісінің тұсау кесер рәсімімен кезек береміз (лента қию)
   Төс белгіні ұйымға қабылдаушы оқушылар кеудесіне тағу құрметі қонақтарымызға беріледі.
   «Жас Қыран» ұйымының арнайы төс белгісін кеуделеріне алғаш болып тағушы ұландарымызды шын жүректен құтықтаймыз.

   «Жас Қыран» ұйымына қабылданған оқушыларды ант қабылдау рәсіміне кезек берейік.
   «Жас ұланшылар» ізбасарлары, еліміздің жарқын болашағының «Жас Қыран» ұйымына қабылданған балаларымызды бүгінгі тарихи оқиғаның иелері ретінде құттықтау сөз беріледі.

   (Қонақтарға сөз беріледі)

   Қонақтар сөз сөйлеп болған соң қатысушылар барлығы бірге айтады.
   Жүргізуші: Жас ұлан!
   Қатысушылар: Ел ертеңі!
   Жүргізушілер:Жас ұлан!
   Қатысушылар: Күн сәулесі!
   Жүргізушілер Жас ұлан!
   Қатысушылар: Жеңіс қанаты!

   Жүргізуші: Осы салтанатты жиынға қатысушылар жаңа дәуірге қадам басқандарына , ал «Жас Қыран» оларға жаңа, берік дос болатындығына біздер кәміл сенеміз.

   1 – жүргізуші:
   Достық !Бірлік!Жас ұлан!
   ( қатысушылар барлығы бірге үш рет қайталайды)
   2 – жүргізуші: Дәстүріміз бойынша алдымен қонақтарымызды шығарып салайық!   Маған ұнайды:
   06.05.2013, 13:03
   Предыдущие 6 комментариев
  • Гүлайым Ермекбайқызы
   «Нағыз Бекзада» сайысының сценарийі
   Өтетін орны: Кәмелетке толмағандарды оңалту орталығы
   Өтетін уақыты:06.05.2013ж

   Мерекелік шара өтетін орын алдын-ала әзірленеді.


   І ж:
   Армысыздар ағайын, құрбы-құрдас!
   Бармысыздар, жан күйер әз-қауымдас!
   Бүгінгі кеш сайысты біз бастайық
   Сайыста көңілменен қол соғалық.
   ІІж:
   Бағына бақытты елдің туған ұлан,
   Бойына бар асылды жиған ұлан.
   Қазақтың қасиетті жігіттері,
   Жанына нұр дарыған, жыр дарыған.
   І ж:
   Қазақ қашанда ер баланы адамгершілікке, батылдыққа, ептілікке, имандылыққа баулып,«Ұлға отыз үйден тыйым, он сан үйден сын»- деп ұлдарын батырлық пен батылдыққа, өнер мен білімге үйретіп отырған.
   ІІж:
   Құрметті ұстаздар, оқушылар! Бүгін біз « 7 мамыр – Ұландар мерекесіне » арналған «Нағыз Бекзада» байқауына жиналып отырмыз. Біздің байқауымызға құрметті қонақтар келіп отыр.
   Қонақтармен таныстыру.Құттықтау.
   Іж:
   Дария ой, даналардан бата алғандар,
   Айнымас алмас қылыш атанғандар.
   Қазақтың қасиетті жігіттері,
   Халқына қалқан болған қаһармандар
   ІІж:
   Ендеше бүгінгі сайысқа қатысушы өрендерімізді таныстыруға рұқсат етіңіздер:
   1.Сөз тауып күн қылатын көңіл күйді,
   Мектепте өнерімен болған сыйлы.
   6- сыныптың ер жігіті,
   Шақырайық ортамызға ұлды -


   2.Спортпенен білім жағын бірге қосқан
   Кем қалмаған талантпенен табысқан
   Қараңыздар ортада
   Тауды бұзар шын кіріссе намыстан -
   5-сынып оқушысы
   3.Біледі ол жақсы менен жаманды
   Өнерменен тамсандырған адамды
   Қошеметтеп шақырайық ортаға
   атты жігіт болған сабазды -

   4.Еңбексүйгіш, таудай талап бойында,
   Барлық істі тыңдау бар ойында.
   жігітті,
   Шақыралық қошеметпен ортаға -
   5-сынып оқушысы

   5.Ортасында сұлу жігіт _______
   Өнеріне дем қоямыз таңдана
   Бұл сайыста шыңдалады , шынығып,
   Көрерменім , тамашалап бағала

   6.Сыныбының бермей намысын ,
   Алдыңнан күтті тағы сын
   атты бозбала
   өнермен аттап жарысын

   7.Бойында бар спорт атты тұмары
   жігіт сыныбының шырағы
   білім , спорт өнерді тең ұстаған
   шаршы топты өнерімен жарады


   8.Талай сында шашасына шаң жұқтырмай
   __________Жігіт өнерпаз , болған ұдай
   Өзіне жеті өнерді аздық еткен,
   Өнеріңді түссінші сайыс шыңдай .

   9.Білімменен бүгін міне ән қосты
   Сұрақпене жауаптарды талдасты ,
   Алғырлығын тағы көрерменге дәлелдер
   Шақырайық ортамызға _____________

   10.Бұл ең керемет суретші
   Ұстазына ең қамқоршы көмекші
   Ал сәттілік өнер сүйген жігіттер ,
   Бұл көрермен барлығына тілекші .


   Балалар бәрі ортаға шығады.
   Енді құрметті сайыскерлер сайыстың бағдарламасымен таныс болыңыздар:

   1.«Сегіз қырлы бір сырлы» - өз өнерін көрсету
   2.«Күш атасын танымас» - қол күрес
   3.«Құралайды көзге атқан» - асық ату
   4.«Мен ептімін еліктей»-кеседегі суды стақанға қасықпен толтыру. 1 минут і
   5.«Шеберлік шыңы» - Шашқа сән үлгісін жасау
   6.«Аспазшығы қолқанат»-қамыр жаю

   Бүгінгі байқауға қазылық ететін әділ-қазылар алқасы:

   1.
   2.
   3.
   Енді сайыскерлеріміз әділ қазы алқасынан жеребе алсын.
   Сәттілік тілейміз.
   І. Асқақтаған ән дайын,
   Күмбірлеген күй дайын.
   Ал, кәнекей, қырандар!
   Босқа қарап тұрмаңдар!
   Бастап жігіт өнерін,
   Алыстарға самғаңдар!
   Сайысқа қатысушы ұлдарымызды таныстырдық,ендеше сайысымыздың 1-ші шарты бойынша өз өнерлерін көрсетсін.Өнерлерін көрсетеді.
   ІІ. Ер өнері білінбес,
   Қоян қолтық алыспай.
   Ат өнері білінбес,
   Бәйгеге түсіп жарыспай - дегендей сайысымыздың келесі шарты «Күш атасын танымас» деп аталады. Қол күрес
   І. Би болатын жігіттің,
   Төбеде болар жұмысы.
   Мерген болар жігіттің,
   Мергендік болар жұмысы. Асық ату
   ІІ.Ей жігіттер, жігіттер!
   Сендерге артар міндет көп.
   Көтер биік ата салтын құрметтеп
   Ақтай білсең ата-баба үмітін
   Әрбір сөзі – тәлімі мол бір мектеп. Шашқа сән үлгісін жасау

   І.Бөлме ішін жинаймын,
   Күнделікті жұмысым.
   Апайды да сыйлаймын,
   Апай –дейді тынысым. Қамыр жаю
   Аспазшыларға қолқанат болар достарымызды ортаға шақырамыз.

   І.Ал, халайық, халайық,
   Ортаға назар салайық.
   Достарымызды бір сәт,
   Ойынменен сынайық. Кеседегі суды стақанға қасықпен толтыру

   Номер

   І.Әділқазылар алқасы сайысымыздың әділ бағасын берсеңіздер.
   Ортаға жігіттерімізді шақырамыз. Сайысымызды қорытындылау үшін сөз беріледі
   ІІ.Еліңді сүй ,
   Еліңді сүй, жас ұлан.
   Жұмысты сүй,
   Жігерді сүй тасыған!
   Миллион тілек,
   Миллион білек қосылған
   Жаңа арналы
   Өмірді сүй жас ұлан!

   І.Ұлы жолда
   Ұлы ұранды іспенен,
   Жаңа тұрмыс
   Жасап жатқан күшпенен,
   Жауды жеңіп,
   Жаңа дүние жасаған
   Еліңді сүй,
   Еліңді сүй ,жас ұлан!-деп бүгінгі сайысымызды аяқтаймыз.
   Соңы.
   Маған ұнайды:
   06.05.2013, 11:22
   Предыдущие 6 комментариев
  • Гүлайым Ермекбайқызы
   Никитаға сәлем хат!

   Бауырым Никита, жо-жоқ Нұрсұлтан! Сәлем, біз сенің Қызылордалық достарың боламыз. Сенің бұл күнде 57 мың досың бар. Сен сонымен мақтансаңда болады. Біз сенің сырқаттанып қалғаныңды естідік. Біз қатты уайымдап қалдық. Сені онда жалғыз екеніңді естіп, жаныңа дереу жеткіміз келіп кетті. Дегенмен біздің жанымыз, рухымыз сенімен. Сен мықты бол, тез сауығып, біздің ортамызға қайта кел. Тез-тез келде бізбен футбол ойнап, ондағы қызықты оқиғаларыңды айтып, балмұздақ жеп жарыс. Біз сені күтеміз. Біз саған сенеміз, сен ол дертті жеңіп шығасың. Себебі сен біздің досымызсың, біздің Қызылорданың жас батырысың. Сен тез-тез аяққа тұрып, футболдан атымызды шығармасаң, қазіргі ойыншылар түк ойнау білмейді. Бұл оқылықты жою үшін сенің тез өсіп, үлкен азамат болғаның керек. Менің достарым аз, маған келмеді деп ренжіме, бізді мұнда мұғалімдер жібермей жатыр, сосын біздің бәріміз баратын болсақ, больницаға сыймаймыз ғой. Сондықтан сен өзің жылдамырақ біздің қатарға қосыл. Біз саған әлі көөөөп хат жазатын боламыз. Біздің рухымыз, жүректеріміз сенімен, біз сенімен біргеміз, соны ұмытпа, жарай ма?! Ештеңені уайымдама, біз әрдайым жаныңдамыз, кез-келген сәтте бізге үміт артсаң болады. Біз сені қатттыыы-қатттыыы сағындық. Сол үшін тез-тез сауығып Қызылорадаға қайт! Нұрсұлтан атыңа сай үлкееееннн азамат боласың, біз оны білеміз, соол үшін қиындықпен күресе біл.   Сені өте-өте қатты жақсы көретін Сыр ұландары (сенің 57 мың досың)
   Маған ұнайды:
   04.05.2013, 12:17
   Предыдущие 6 комментариев
  • Гүлайым Ермекбайқызы
   Сыр ұландары кеше жол полицияларымен қосылып акция өткізді.Акцияға Сырдария мен Жалағаш аудандарының ұландары белсене қатысты.Қай кезде де жаңалыққа жаны құмар ұландар өздеріне тапсырылған міндеттерді абыроймен орындады.Жарайсыңдар ,Сыр ұландары!
   Маған ұнайды:
   14.03.2013, 4:34
   Предыдущие 6 комментариев
   Ainur Akimzhan
   Әр Жас Ұлан жанған жұлдыз көктегі,
   Жүрегінде жарқыраған көктем.,
   Өнерлі де, қайсарлы да қашанда,
   Әрқашанда тек жылулық төккені.

   Әр Жас Ұлан жанған жұлдыз көктегі,
   Жүрегінде жарқыраған көктемі,
   Өнерлі де, қайсарлы да қашанда,
   Әрқашанда тек жылулық төккені
   19.03.2013, 14:36
  • Гүлайым Ермекбайқызы
   Маған ұнайды:
   06.02.2013, 13:45
   Предыдущие 6 комментариев
  • Гүлайым Ермекбайқызы
   жақсы ,игілікті істерді бастайтын да,ұйымдастырастында,бағалайтын да тек өзіміз,сондықтан жас ұландықтар жаңа ісітердің басында жүрейік
   Маған ұнайды:
   05.02.2013, 6:54
   Предыдущие 6 комментариев
   Ainur Akimzhan
   Бір , екі – Жас Ұлан!
   Екі, үште- Жас қыран!
   Қанаттары талмасын,
   Биіктерге самғасын,
   Жас Ұланға сенде кел,
   Еш оқушы қалмасын.
   Жат қылықтан аулақ боп,
   Түзу бұрсын арнасын,
   Жас Қыранға қамқор боп,
   Жас Ұландар қорғасын!
   19.03.2013, 14:37
   Гүлайым Ермекбайқызы
   АРАЛДЫҚ АРУҒА!
   ЕРКІН АНДАСБАЙ

   Сен асылсың - жанымды биіктерге жетелейтін,
   Сен ақынсың - әр жауапты жырменен өте дейтін
   Сен жасынсың - жанарымды жарқылмен жайпап өтер,
   Сен жалынсың - қайратымды қайрылмай қайрап кетер.
   Сен жауынсың - жасыңмен жүрегімді найзалайтын,
   Сен дауылсың - қасарыссаң құлақ сап тыңдамайтын.
   Сен күнсің - күлкіңмен өміріме нұр себетін,
   Сен түнсің - ұйқыңмен көңіліме гүл теретін
   Сен сулусың - жүрекке жанарыңмен жол салатын,
   Сен арусың - көңілге әр сөзіңмен от жағатын.
   Сен доссың - әрқашан жанымнан табылатын,
   Сен қассың - қасарысып әдейі сағынтатын
   Сен қусың - бір жауап бермей сабылтатын,
   Сен нусың - сезімімді сынаққа ап жаңылтатын.
   Сен найзасың - аямай жүректі түйреп өтер
   Сен айнасың - жүзіңе қарап тұрып күліп кетер
   Сен қылышсың - жігеріме қадалып\ап таптайтын
   Сен мырышсың - күдік көрсең енді қайтып баспайтын
   Сен кітапсың - соңы жоқ, оқиғасы аяқталмас,
   Сен бұлақсың - мұзкесек, батыруға аяқ бармас.
   Сен таусың - шыңына назар салып, көз қаратпас,
   Сен жаусың - жаншысаң да қайратты найза батпас.
   Сен оқсың - ешқашан нысанадан қисық кетпес,
   Сен токсың - қайдан пайда болғаныңа түйсік жетпес.
   Сен жүрексің - мендегі өмірдің мәңгілігі, бас тірегі,
   Сен тілексің - анамның ақ арманы, Аралдың тастүлегі.
   Сен бақытсың - тек маған бұйыруға тиістісің,
   Сен жақұтсың -тек менің жүрегіме тағылуға тиіспісің.
   Сен жанарсың - тағдырдың сан сынында сүріндірмес,
   Сен адалсың - көңілге қаяу салып түңілдірмес.
   Сен жапырақсың - қалауыңмен ғана үзілетін,
   Сен топырақсың - теңіздің табанына төселетін.
   Сен таңсың - әр күні арман болып аттың маған,
   Сен балсың -тағдырым таңдайыма таттырмаған.
   Сен армансың -талай қиял аңсатты
   Сен армансың -қырсықтығың шаршатты.
   Сен армансың - ерекше бір тәп - тәтті
   Сен армансың өмір соны аңдатты.
   Ей Жаратқан осы бір, жұп жұмыр жұмбақ қыздың
   Арманы асқақ, сенімі батыл,сезімі сұңғақ қыздың,
   Жүрегін жаулап алар ерлік пен қайрат берші
   Көктемін мәңгілікке жайнатайын көңіл күздің
   29.03.2013, 12:59

  Изменить аватарку

  Файл формата JPG, PNG и GIF, не более 10 Мб. Минимальные размеры изображения 220x220